ICAN SCHOOL

Učebníc slovenčiny je už dosť pre všetkých ukrajinských školákov

Dosiaľ nemali slovenské materské a základné školy žiadne knihy, ktoré by pomohli deťom cudzincov naučiť sa po slovensky a jednoduchšie sa začleniť do vzdelávacieho procesu aj do kolektívu. Pred letom sa podarilo vydať prvých pár sto kusov učebníc, stále ich však nebolo dosť pre všetky deti. Vďaka daru sa majú z čoho učiť už všetky deti z Ukrajiny, ale aj z iných krajín, a taktiež deti krajanov žijúcich v zahraničí.
Všetky ukrajinské deti sa už majú z čoho učiť po slovensky. Prvú učebnica slovenčiny pre deti cudzincov školského veku sa už podarilo vydať v náklade 15-tisíc kusov a to spolu s 20-tisíckami pracovných zošitov a 8500 slovníkmi. A to vďaka daru 135-tisíc eur od Nadácie EPH. „Sme veľmi vďační za túto finančnú pomoc, bez ktorej by sme nedokázali pokryť celý trh. Napriek tomu, že mnohé deti sa vrátili domov na Ukrajinu, tisícky mladých Ukrajincov ostávajú na Slovensku a pravdepodobne pôjde o dlhodobý pobyt. Znalosť jazyka bude pre ich budúcnosť kľúčová,“ hovorí Alona Kurotová z jazykovej školy iCan, ktorá učebnice vydala.

Ide o set piatich kníh, ktoré zahŕňajú Učebnicu slovenčiny prvého kontaktu pre deti školského veku – Aha, slovenčina!, Slovenčinu pre každý ročník základnej školy pre deti cudzincov SR + pracovné listy, Prekladový slovník základných pojmov pre ZŠ, Svet okolo nás po slovensky - Základná slovná zásoba slovenského jazyka pre deti predškolského, ale aj pomôcku pre učiteľov, ktorou je Manuál pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR.
Na sérii učebníc začala jazyková škola iCan pracovať ešte pred takmer troma rokmi. Pripravovala ju aj v spolupráci s expertmi Štátneho pedagogického ústavu, ktorý vyučovanie slovenčiny pre deti cudzincov štandardizuje a zosúlaďuje s požiadavkami učebných osnov. Na príprave sa podieľali aj tri krajanské spolky z Anglicka, Írska a Francúzska. Knihy sa pripravovali v rámci projektu Erasmus+. Spoluautorky učebníc - Martina Uličná, Klaudia Báčkai a Zuzana Hirschnerová sú známymi aj vďaka prváckemu šlabikáru ale aj učebniciam slovenského jazyka pre slovenské deti. Riekanky pre najmenšie deti nahrali manželská moderátorská dvojica Adela Vinczeová a Viktor Vincze.

„Naše veľké poďakovanie preto patrí všetkým, ktorí sa na realizácii tohto projektu podieľali, ale hlavne Nadácii EPH, z ktorej daru sa tlač učebníc financovala, a v neposlednom rade aj spoločnostiam Euro Tech Service a Myhive offices, ktoré nám poskytli skladovacie priestory na tieto učebnice,“ dodáva Alona Kurotová.

Učebnice si aj ž do vypredania zásob, vytlačených vďaka daru, budú môcť školy či rodičia zakúpiť s 50-percentnou zľavou a to po zadaní kódu EPH. Viac informácií sa dozvedia aj na webstránke slokia.sk.