ICAN SCHOOL

Online stretnutie s partnermi z Birminghamu

Milí priaznivci našej školy,
ako sme Vám v júni písali, dali sme si virtuálnu stretávku s partnermi projektu v Paríži. Prešlo leto a koncom októbra nás privítal Birmingham. Škoda, že opäť len v online priestore. Máme však nádej, že niektoré z naplánovaných nadnárodných stretnutí účastníkov projektu sa budú konať aj reálne, keďže v októbri sme dostali výbornú správu, a tou je schválenie nového projektu pre iCan s podporou Erazmus+. Projekt bude nadväzovať na tento prebiehajúci a aj partneri budú s nami na projekte pokračovať. Máme teda nádej, že pandémia konečne pominie a my sa stretneme aj „naživo“. Dovtedy nám však musela pomôcť technika a vďaka nej naše birminghamské stretnutie prebehlo bez väčších prekážok.
Na úvod nám p. učiteľka zo vzdelávacieho centra Czech & Slovak Club predstavila Birmingham. Birmingham, druhé najväčšie mesto Veľkej Británie, je veľmi zaujímavé mesto, ktoré má čo ponúknuť svojim návštevníkom. Je mekkou zaujímavých stavieb, v centre mesta je veľa kostolov, katedrála, Town Hall- koncertná sála s jedinečnou akustikou, ale mňa zaujal architektonický skvost – futuristická prestavba obchodného domu Bullring, alebo Selfridges, ktorý navrhol svetoznámy český architekt Jan Kaplický. Birmingham však toho ponúka oveľa viac. Späť však k nášmu stretnutiu.

Po zoznámení sa s mestom nás hlavná učiteľka vzdelávacieho centra previedla Slovenským vzdelávacím centrom, školou kde prebieha testovanie učebníc. A musíme povedať, že škola a učebné priestory sú to veľmi pekné. Dozvedeli sme sa aj o zaujímavých mimoškolských aktivitách, ktoré pre svojich žiakov pedagógovia školy poriadajú.

Najdôležitejším bodom nášho stretnutia bolo odovzdanie poznatkov z testovania učebných materiálov a výmena skúseností z testovania medzi pedagógmi ďalších škôl navzájom. O testovaní kapitoly č.6 a porovnaní rozdielov medzi testovaním online a prezenčne informovala p. učiteľka Bambúchová. Pre Vašu lepšiu predstavu, všetky p. učiteľky si pripravili svoje prezentácie z testovania priamo spojené s videami z vyučovacích hodín. Pre nás, ktorí sa s učebnicami stretávame hlavne v procese ich tvorby, je nesmierne obohacujúce vidieť učebný materiál v rukách žiakov a sledovať prácu pedagógov s využitím výsledkov našej spoločnej práce. Ďalším zaujímavým bodom nášho stretnutia boli prezentácie z testovania 1. kapitoly učebnice slovenčiny pre jednotlivé ročníky základnej školy. Táto učebnica je určená tým deťom, pre ktoré slovenčina nie je materinským jazykom, prisťahovali sa na Slovensko a sú žiakmi základných škôl v SR. Neovládajú slovenčinu na dostatočnej úrovni, ale zvládli už základy jazyka napríklad aj s pomocou našej Učebnice prvého kontaktu. Keďže sú žiakmi jednotlivých ročníkov slovenských základných škôl, musia sa popasovať na hodinách slovenčiny s gramatikou ale aj so slovenskou literatúrou tak, ako ich slovenskí spolužiaci. A práve v tom im má byt táto publikácia nápomocná. Výsledky testovania prvej kapitoly nám, spolutvorcom, priniesli veľa poznatkov a upozornení na čom ešte máme popracovať. Samozrejme ani pani učiteľky pracujúce s malými predškolákmi sa nedali zahanbiť a predviedli nám ukážky z testovania kap. 4. tejto publikácie. Videli sme prácu detí s interaktívnou tabuľou s využitím pripravovaných učebných materiálov.

Po obednej prestávke sme si pozreli ukážky z hodín z testovania v partnerských vzdelávacích centrách Petit Slavik a tiež v eMeLeS v Dubline. Rozdelili sme si úlohy na ďalšie obdobie. Veríme, že čoskoro budú naše učebnice sfinalizované a pripravené do tlače, aby mohli pomáhať vo vyučovacom procese Vašim deťom. Tešíme sa na túto chvíľu. Čoskoro naše knihy a pracovné zošity predstavíme na webinári odbornej verejnosti.

Držte nám v nasej práci palce. Kým sa opäť stretneme, majte sa dobre a ostávajte zdraví!

Iveta Tunegova