ICAN SCHOOL

Nadnárodné stretnutie
v Bratislave

Milí priatelia,
hlásime sa Vám opäť a máme dobré správy! Náš projekt zameraný na tvorbu učebníc slovenčiny pre deti prišiel do cieľa. V predposledný májový deň sme sa stretli všetci partneri spolupracujúci na projekte u nás v škole iCan a bilancovali sme.
Spomenuli sme si na všetko, čím sme si za obdobie od septembra 2019 doteraz počas prác na projekte prešli. Bolo to náročné obdobie. Celý svet postihla pandémia nevídaných rozmerov a mala vplyv aj náš projekt. Nemohli sme realizovať naše pracovné stretnutia tak, ako boli naplánované. Pracovné aktivity prešli do online priestoru. Ale my sme pracovali ďalej. Potom prišla do Európy ešte horšia vec - vojna. Zmenila životy mnohých ľudí a ťaživo zasiahla do ich osudov. Našlo sa v tom však aj niečo pozitívne. Ľudská solidarita a chuť pomáhať. Na Slovensko začalo prichádzať veľa ukrajinských matiek s deťmi. Prichádzali a stále prichádzajú do našich škôl a škôlok a spolu so slovenskými deťmi sa snažia spolu komunikovať. Náš projekt a učebnice ktoré s podporou projektu vznikli, sú teraz potrebnejšie ako kedykoľvek predtým.
Toto všetko na našom poslednom hodnotiacom stretnutí koncom mája zaznelo. Prišli aj naši zahraniční partneri. Tí nám poskytovali neoceniteľnú spätnú väzbu v procese tvorby učebníc pri ich testovaní vo vzdelávacích centrách. Z Birminghamu prišla pani Dagmar Smalley, z Dublinu pani Lucia Šefčíkova a p. Marcela Libichová, z Paríža p. Kristína Rakić, ktorá zastúpila aj p. Betku de la Bouvrie, ktorá sa nemohla zúčastniť. Za Štátny pedagogický ústav prišla p. Janka Píšová a autorské tímy zastupovala p. Klaudia Báčkai. Samozrejme nechýbala naša grafička p. Háberová, koordinátorka projektu p. Tunegová a v neposlednom rade zriaďovateľka školy p. Kurotová.

Stretnutie sa nieslo v bilancujúcom a neformálnom tóne. Otvorila ho p. Tunegová, vyhodnotila realizáciu projektu. Podčiarkla, čo sa nám podarilo a pripomenula, na čom ešte v závere musíme popracovať. Vyhodnotila všetky naše projektové stretnutia ktorých bolo počas projektu päť. Tri z nich sa z dôvodu pandémie konali virtuálne. Avšak nič im to neubralo na kvalite. Cez monitor počítača sme spoznávali Birmingham, Dublin aj Paríž, ale aj partnerské vzdelávacie centrá v ktorých zanietení slovenskí pedagógovia učia deti so slovenskými koreňmi rodný jazyk ich rodičov - slovenčinu. Dozvedeli sme sa, ako tieto deti na hodinách slovenčiny reagujú a tiež ako sa im darí pracovať s našimi učebnicami Aha, slovenčina!, Slovenčina v škole alebo Svet okolo nás po slovensky.

Počas projektu škola zorganizovala aj viacero webinárov, na ktorých sme učebnice aj doplnkový učebný materiál predstavili širokej odbornej verejnosti. Záujem o webináre bol veľký, hlavne na prvých dvoch prejavilo záujem viac ako 50 pedagógov zo slovenských aj zahraničných škôl, alebo iných vzdelávacích inštitúcií.

Na stretnutí dostali slovo aj naši partneri zo zahraničia. Vo svojich prezentáciách sa zamerali na priblíženie procesu testovania učebníc a zhodnotili ho. Nezabudli ani na „pikošky“ z testovania. Keďže bola prítomná aj jedna z autoriek učebnice Aha, slovenčina!, rozprúdila sa debata a výmena poznatkov a skúseností mohla nerušene pokračovať.

Nechýbal ani spoločný prípitok a prianie nech sa našim učebniciam darí. Nech sú pomocníkom deťom aj ich pedagógom. Celkom na záver ešte spoločné „foto“ a tiež prianie úspechu pri realizácii nového projektu, ktorý sme nedávno spolu odštartovali a s tvorbou učebníc úzko súvisí.

Prajeme pekné leto a veľa radosti a entuziazmu s Aha, slovenčinou!
A objavujte Svet okolo nás po slovensky.

To Vám praje celý projektový tím.