ICAN SCHOOL

Kurzy pre rodičov, učiteľov, riaditeľov

  • Konzultácie pre rodičov (otazky), 49€ / konzultácia
    ✔️ Ako môžem podporiť u svojho dieťaťa záujem o slovenčinu v zahraničí? Nástroje pre podporu slovenčiny (čo môže urobiť doma rodič a kde si môže pomôcť - tipy na appky, kurzy, knižky, a pod.)

    ✔️ Legislatívne otázky - povinnosti a práva žiaka, občana SR, dlhodobo žijúceho v zahraničí. Vraciame sa na Slovensko - ako prebieha proces zaradenie dieťaťa do slovenských školského systému?

    ✔️ Najčastejšie oblasti, s ktorými žiaci vychovávaní viacjazyčne v zahraničí sa slovenčinou stretávajú (z lingvistického hľadiska - špecifické jazykové situácie, logopédia, skladba vety).

    ✔️ Sťahujete sa do cudziny s dieťaťom? Na čo sa pripraviť? S čím počítať, čo by vás mohlo prekvapiť? Ako si najlepšie nastaviť systém, ak chceme viacjazyčne vychovávať dieťa sa slovenčinou (čo nahlásiť na úrade, čím sa vybaviť na cestu, a pod.)
Kurzy pre učiteľov a manažment

Konzultacia
Manažment a financovanie slovenskej školy v zahraničí
pre: majitelia
jazyk: SK
dĺžka v 45 min: +
počet dní: -
veľkosť skupiny: 3
Poslať žiadosť
49 €
pre účastníka
kurz
Prístup zameraný na potreby žiaka (LCA) spolu s AHA! Slovenčina
pre: pre pedagogických a odborných zamestnancov materských, základných, stredných, vysokých, jazykových a umeleckých škôl, ktorí vyučujú slovenský jazyk, ako aj pre pracovníkov mimoškolského vzdelávania detí a ďalšieho vzdelávania dospelých
jazyk: SK
dĺžka v 45 min: 50
veľkosť skupiny: 15-25
Prihláste sa na kurz
251 €
pre účastníka
kurz
Prístup zameraný na potreby žiaka
pre: učitelia, lektori
jazyk: EN, SK,
dĺžka v 45 min: 30
počet dní: 5
veľkosť skupiny: 8-15
Prihláste sa na kurz

Prejsť k platbe
490 €
pre účastníka
kurz
Základy nového leadershipu
pre: učitelia, lektori, manažéri, majitelia
jazyk: EN, SK,
dĺžka v 45 min: 16
počet dní: 2
veľkosť skupiny: 6-15
Prihláste sa na kurz

Prejsť k platbe
290 €
pre účastníka
kurz
Základy rozvoja obchodu
pre: učitelia, lektori, manažéri, majitelia
jazyk: EN, SK,
dĺžka v 45 min: 16
počet dní: 2
veľkosť skupiny: 6-15
Prihláste sa na kurz

Prejsť k platbe
290 €
pre účastníka
kurz
Základy tvorivého riešenia problémov
pre: učitelia, lektori, manažéri, majitelia
jazyk: EN, SK,
dĺžka v 45 min: 16
počet dní: 2
veľkosť skupiny: 8-15
Prihláste sa na kurz

Prejsť k platbe
290 €
pre účastníka
kurz
Základy predaja a marketingu
pre: učitelia, lektori, manažéri, majitelia
jazyk: EN, SK,
dĺžka v 45 min: 16
počet dní: 2
veľkosť skupiny: 8-15
Prihláste sa na kurz

Prejsť k platbe
290 €
pre účastníka
kurz
Aplikácia metódy CLIL to vyučovania
pre: učitelia, lektori
jazyk: EN, SK,
dĺžka v 45 min: 30
počet dní: 5
veľkosť skupiny: 8-15
Prihláste sa na kurz

Prejsť k platbe
490 €
pre účastníka
kurz
Aplikácia teórie viacnásobnej inteligencie do vyučovania
pre: učitelia, lektori
jazyk: EN, SK,
dĺžka v 45 min: 30
počet dní: 5
veľkosť skupiny: 8-15
Prihláste sa na kurz

Prejsť k platbe
490 €
pre účastníka
kurz
Jazyk a leadership
pre: učitelia, lektori, manažéri, majitelia
jazyk: EN, SK,
dĺžka v 45 min: 20
počet dní: 2.5
veľkosť skupiny: 4-12
Prihláste sa na kurz

Prejsť k platbe
360 €
pre účastníka
kurz
Sila slov
pre: učitelia, lektori, manažéri, majitelia
jazyk: EN, SK,
dĺžka v 45 min: 16
počet dní: 2
veľkosť skupiny: 4-12
Prihláste sa na kurz

Prejsť k platbe
290 €
pre účastníka
kurz
Vysporiadanie sa so záťažovou situáciou na pracovisku
pre: učitelia, lektori, manažéri, majitelia
jazyk: EN, SK,
dĺžka v 45 min: 16
počet dní: 2
veľkosť skupiny: 4-12
Prihláste sa na kurz

Prejsť k platbe
290 €
pre účastníka
kurz
Improvizácia v komunikácii
pre: učitelia, lektori, manažéri, majitelia
jazyk: EN, SK,
dĺžka v 45 min: 16
počet dní: 2
veľkosť skupiny: 4-12
Prihláste sa na kurz

Prejsť k platbe
290 €
pre účastníka
kurz
Vyšporovanie sa so zmenou
pre: učitelia, lektori, manažéri, majitelia
jazyk: EN, SK,
dĺžka v 45 min: 16
počet dní: 2
veľkosť skupiny: 4-12
Prihláste sa na kurz

Prejsť k platbe
290 €
pre účastníka
kurz
Otvorenosť v komunikácii
pre: učitelia, lektori, manažéri, majitelia
jazyk: EN, SK,
dĺžka v 45 min: 16
počet dní: 2
veľkosť skupiny: 4-12
Prihláste sa na kurz

Prejsť k platbe
290 €
pre účastníka
kurz
9 princípov moderného človeka Uč sa a veď!
pre: učitelia, lektori, manažéri, majitelia
jazyk: EN, SK,
dĺžka v 45 min: 12
počet dní: 2
veľkosť skupiny: 4-12
Prihláste sa na kurz

Prejsť k platbe
290 €
pre účastníka
kurz
Ťahák na úspech - Ruka
pre: učitelia, lektori, manažéri, majitelia
jazyk: EN, SK,
dĺžka v 45 min: 12
počet dní: 2
veľkosť skupiny: 4-12
Prihláste sa na kurz

Prejsť k platbe
290 €
pre účastníka
tréning
Analýza HAPPY SCHOOL
pre: všetci členovia školy
jazyk: EN, SK,
dĺžka v 45 min: 4
počet dní: 0.5
veľkosť skupiny: 1-15
Prihláste sa na kurz

Prejsť k platbe
300 €
pre skupinu
hodnotenie
Learn&Lead Assessment (pracovné kompetencie T/L/D)
pre: všetci členovia školy
jazyk: EN, SK,
dĺžka v 45 min: -
počet dní: -
veľkosť skupiny: 1
Prihláste sa na kurz

Prejsť k platbe
360 €
pre účastníka