LCA spolu s AHA! Slovenčina

Cieľom kurzu je sprevádzať učiteľov pri procese výučby a práci s učebnicou AHA! Slovenčina tak, aby v centre ich pozornosti bol žiak a učiteľ dokázal vytvoriť na hodine atmosféru, ktorou prirodzene motivuje žiakov a podporuje ich aktívne zapájanie sa do učebného procesu.
O čom je tento kurz?
Kurz pre rozvoj pedagógov v rámci prístupu zameraného na potreby žiaka Learner Centered Approach (ďalej LCA) zameraný na potreby ukrajinských detí a efektívnu prácu s učebnicou Aha! Slovenčina.
Pre koho bude tento kurz užitočný
Kurz LCA & AHA! Slovenčina bude užitočný pre učiteľov, pre pedagógov venujúcim sa výučbe alebo pripravujúcim sa na výučbu detí cudzincov a manažérov škôl.
Aký bude priebeh kurzu?
Kurz v rozsahu 30 hodín je vedený kombináciou prezenčnej (8 vyučovacích hodín) a online výučby (22 vyučovacích hodín). Online výučba je zabezpečená prostredníctvom profesionálnej techniky pre hybridné vyučovanie.
Prezentujúci lektori
Kurz vedú skúsení pedagógovia a zároveň certifikovaní lektori konceptu Learn&Lead. Odborným garantom programu je PhDr. Gabriela Lojová PhD, profesorka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského.
Experti
Odborníci, ktorí pracovali na kurze
Mgr. Soňa Petrášová
Odborný lektor
PaedDr. Jana Chynoradská
Spoluautorka kurzu
prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

Odborný garant a spoluautorka kurzu

Rozvrh kurzu
Zoznámenie a očakávania od kurzu
Prvé štyri vyučovacie hodiny prebehnú prezenčne v jednotlivých okresoch, pre vzájomné spoznanie a prispôsobenie potrieb
Vzdelávanie
11 online stretnutí v trvaní 2 vyučovacích hodín
Záverečná prezentácia
Záverečné stretnutie v trvaní 4 vyučovacích hodín prebehne prezenčne a bude spojené s prezentáciou praktických ukážok účastníkov, ktoré budú následne implementovať vo vyučovacom procese
Účastníci kurzu dostanú
Skúsenosti odborníkov
Prednášajúci sa podelí o skutočné študijné prípady a relevantné nástroje na výučbu slovenského jazyka pre deti cudzincov
Praktické hodiny
Budete študovať teóriu a prax a znalosti budete môcť okamžite aplikovať vo svojej praxi
Networking
Budete mať možnosť zoznámiť sa s prednášajúcim, tvorcami kurzu a účastníkmi kurzu, aby ste sa podelili o svoje skúsenosti a nápady
Špeciálne praktické znalosti
Znalosť výučby slovenčiny pre cudzincov pomocou knihy AHA! Slovenčina, prístup zameraný na žiaka (LCA)
Zľavy
50% zľavu na učebnice a zošity
Certifikáty
Certifikáty od autorov učebníc
12 týždňov
Celkom 30 hodín online a offline prednášok, workshopov a praxe
do 50 ľudí
Maximálny počet ľudí v offline skupine.
Maximálny počet ľudí v online skupine - 30.
2.66 €
Cena účasti v kurze
na hodinu pre jednu osobu

Zúčastnite sa kurzu
LCA spolu s AHA! Slovenčina

k dispozícii pre individuálnych učiteľov a pre školské tímy
JAZYK KURZU – SLOVENČINA