LCA spolu s Aha, slovenčina!

Cieľom kurzu je sprevádzať učiteľov pri procese výučby a práci s učebnicou Aha, slovenčina! tak, aby v centre ich pozornosti bol žiak a učiteľ dokázal vytvoriť na hodine atmosféru, ktorou prirodzene motivuje žiakov a podporuje ich aktívne zapájanie sa do učebného procesu
V čom je tento jedinečný?
Kurz pre rozvoj pedagógov v rámci prístupu zameraného na potreby žiaka Learner Centered Approach (ďalej LCA) je zameraný na potreby ukrajinských detí a efektívnu prácu s učebnicou Aha, slovenčina!
Pre koho je tento kurz určený?
Kurz LCA & Aha, slovenčina! je určený pre učiteľov, pre pedagógov venujúcim sa výučbe alebo pripravujúcim sa na výučbu detí cudzincov a manažérov škôl.
Ako bude priebehať kurz?
Kurz v rozsahu 30 hodín je vedený kombináciou prezenčnej (8 vyučovacích hodín) a online výučby (22 vyučovacích hodín). Online výučba je zabezpečená prostredníctvom platformy ZOOM.
Kto vedie tento kurz?
Kurz vedú skúsené pedagogičky, certifikované lektorky inovácie Learn & Lead. Odbornou garantkou programu je prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD, profesorka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského.
Experti

Odborníčky, ktoré spolupracujú na kurze

 • Mgr. Soňa Petrášová
  Odborný lektor
 • PaedDr. Jana Chynoradská
  Spoluautorka kurzu
 • prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

  Odborný garant a spoluautorka kurzu

Rozvrh kurzu
Zoznámenie a očakávania od kurzu
Prvé štyri vyučovacie hodiny prebehnú prezenčne v jednotlivých okresoch, pre vzájomné spoznanie a prispôsobenie potrieb
Vzdelávanie
online stretnutí v trvaní 22 vyučovacích hodíny
Záverečná prezentácia
Záverečné stretnutie v trvaní 4 vyučovacích hodín prebehne prezenčne a bude spojené s prezentáciou praktických ukážok účastníkov, ktoré budú následne implementovať vo vyučovacom procese
Účastníci kurzu dostanú
Skúsenosti odborníkov
Prednášajúci sa podelí o skutočné študijné prípady a relevantné nástroje na výučbu slovenského jazyka pre deti cudzincov
Praktické hodiny
Budete študovať teóriu a prax a znalosti budete môcť okamžite aplikovať vo svojej praxi
Networking
Budete mať možnosť zoznámiť sa s prednášajúcim, tvorcami kurzu a účastníkmi kurzu, aby ste sa podelili o svoje skúsenosti a nápady
Špeciálne praktické znalosti
Znalosť výučby slovenčiny pre cudzincov pomocou knihy Aha, slovenčina!, prístup zameraný na žiaka (LCA)
Zľavy
50% zľavu na učebnice a zošity
Certifikáty
Certifikáty od autorov učebníc
 • 30 hodín
  online/offline prednášok, workshopov a praxe
 • do 50 ľudí
  Maximálny počet ľudí v offline skupine.
Mapa

Zúčastnite sa kurzu
LCA spolu s Aha, slovenčina!

k dispozícii pre individuálnych učiteľov a pre školské tímy
JAZYK KURZU – SLOVENČINA