iCan club

Cestovanie po Slovensku

iCan club 2022 - Cestovanie po Slovensku vznikol v spolupráci s Úradom zahraničných Slovákov, ktorý čiastočne financuje tento projekt a je určený deti v predškolského veku a 1. st. ZŠ z krajanských komunít v záp. Európe. Cez spoluprácu so vzdelávacími centrami a krajanskými spolkami ich zapojíme do neformálneho vzdelávania a upevňovania jazyka kompetencií v materinskom jazyku.

Obsahová príprava online hodín iCan klubu - 4 stretnuti, každé v trvaní dve 45- min hodiny. Takže tešíme sa na Vás a pozývame Vás na 4 stretnutia:
  • Bratislava a okolie,
  • Západné Slovensko,
  • Stredné Slovensko,
  • Východné Slovensko.

Z obsahovej stránky deti formou cvičení, interaktívnych hier, spoznávania reálií cez online prehliadky pamätihodností kraja zábavnou formou upevňujú jazykové kompetencie v materinskom jazyku, spoznávajú geografiu, reálie a kultúru Slovenska a tak si budujú svoje národné povedomie.

Prínos projektu vidíme v prepojení priameho jazykového vzdelávania vo víkendových školách vzdelávacích centier s nepriamym vzdelávaním cez online stretnutia v iCan kids klube, upevňovaním jazykových kompetencií detí v materinskom jazyku, v rozvoji národného povedomia detí cez spoznávanie krajov Slovenska, zaujímavostí z geografického hľadiska, spoznávaní dôležitých dejinných medzníkov, osobností kultúry, ľudovej slovesnosti apd.

Ďalším benefitom je spoznávanie sa detí navzájom naprieč krajanskými komunitami v rámci skupiny krajín. Výhodou je tiež, že celé nepriame vzdelávanie je presunuté do online priestoru a teda nie je závisle na prípadnom zhoršovaní epidemiologickej situácie v čase koronakrízy.

Otvorená hodína slovenčiny

Otvorená hodína Slovenčiny: Finsko
Otvorena hodina slovenciny online vo Francuzsku

Objednajte si skúšobnú hodinu

Zoznámime sa, zistíme úroveň a ukážeme,
ako prebieha naše vyučovanie.
Recenzie

Očakávaný prínos projektu

Prínos projektu vidíme v prepojení priameho jazykového vzdelávania vo víkendových školách vzdelávacích centier s nepriamym vzdelávaním cez online stretnutia v iCan kids klube, upevňovaním jazykových kompetencií detí v materinskom jazyku, v rozvoji národného povedomia detí cez spoznávanie krajov Slovenska, zaujímavostí z geografického hľadiska, spoznávaní dôležitých dejinných medzníkov, osobností kultúry, ľudovej slovesnosti apd.

Ďalším benefitom je spoznávanie sa detí navzájom naprieč krajanskými komunitami v rámci skupiny krajín. Výhodou je tiež, že celé nepriame vzdelávanie je presunuté do online priestoru a teda nie je závisle na prípadnom zhoršovaní epidemiologickej situácie v čase koronakrízy.