ICAN SCHOOL

Словник

Український перекладний словник
основних термінів для початкової школи
12
* Ціна окремих підручників визначається лише вартістю друку та розповсюдження, без будь-якого прибутку для iCan s.r.o.

Таким чином, ціна складається з наступних пунктів:
✔ Вартість друку (при використанні промокодів плата віднімається автоматично)
✔ Витрати на зберігання
✔ Витрати на упаковку
✔ Витрати на розповсюдження
✔ Адміністративний збір координатору

більше інформації >>>

Композитори: PhDr. Janka Píšová, PhD., Mgr. Karol Csiba, PhD., PhDr. Denisa Ďuranová, PaedDr. Anita Halászová, PaedDr. Gyöngyi Ledneczká, PhD., PaedDr. Mariana Páleníková
Перекладачі:
PhDr. Denisa Ďuranová, – англійська мова
Mgr. Ladislav Berta, Mgr. Sofia Gregorík, Mgr. Silvia Kőrösová, PaedDr. Anita Halászová, PaedDr. Gyöngyi Ledneczká, PhD., PaedDr. Lívia Tímárová – угорська мова
Ing. Mgr. Rastislav Popović – сербська мова
Mgr. Milan Kurota, CSc., Mgr. Tatiana Valentová – російська мова
Mgr. Tatiana Valentová, Lesia Gorovenko – українська мова
Dr. Ing. Nguyen Kim Dang – в'єтнамська мова
Ілюстратор: Margo Uralskaia
Графіка: Ing. Gabriela Némethová

Крім мови спілкування, учням-іноземцям необхідно оволодіти і спеціалізованою мовою, і в цьому відношенні велику допомогу можуть надати перекладацькі словники. Тому метою цього інтелектуального заходу є підготовка перекладацького словника основних термінів:
у різні навчальні галузі та предмети для початкової школи.

Словник являє собою репрезентативну вибірку зі списку стандартизованих термінів з освітнього стандарту (стандарту змісту) окремих предметів Державної освітньої програми початкової освіти (1 клас початкової школи) і Державної освітньої програми неповної середньої освіти (2 клас середньої школи). Мова і комунікація - словацька мова і література; математика і робота з інформацією - математика, інформатика; людина і природа - елементарні науки, природничі науки, фізика, хімія, біологія; людина і суспільство - історія, географія, суспільствознавство.

Таким чином, словник буде інструментом не тільки для учнів-іноземців, які відвідують початкову школу в Словацькій Республіці, педагогічного персоналу початкових шкіл та батьків/законних представників учня-іноземця, а й для дітей словаків, які живуть за кордоном, та учнів (переважно громадян Словацької Республіки, які народилися у Словацькій Республіці або за кордоном), які виконують обов'язкове шкільне навчання у школах за межами Словацької Республіки та в той самий час складають іспити у своїй рідній школі, або у своїй рідній школі, або у Словацькій Республіці, або у Словаччині, або в Словацькій Республіці.

Усі книжки >>>
ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ