ICAN SCHOOL

Obrázkové karty

sada pre deti
Obrázkové karty
sada pre deti
Zostavovatelia: PhDr. Janka Píšová, PhD., Mgr. Karol Csiba, PhD., Mgr. Timotej Blažek, Ph.D.
Recenzenti: Mgr. Peter Gregorík, PhD., PhDr. Jitka Maříková Tůmová
Grafická úprava: Mgr. Timotej Blažek, Ph.D.
Návrh obálky a ilustrácie: Mgr. Timotej Blažek, Ph.D., Mgr. Jana Neradná

Zmenšené obrázkové karty sú vhodné nielen na prácu na hodine, ale aj na spoluprácu rodiča a dieťaťa alebo na individuálnu prácu doma. S ich pomocou sa deti môžu zahrať hry, ktoré sa naučili na hodine, ale aj vymýšľať si nové hry.

Zmenšené obrázkové karty sú vo formáte A4. Na každom liste je 24 pojmov, všetky obrázky sú vo farebnom a čiernobielom prevedení.

Na rozdiel od obrázkových kariet sú zmenšené obrázkové karty určené na výučbu konkrétneho (slovenského) jazyka, pretože pod čiernobielymi obrázkami sú uvedené slovenské pojmy, ktoré si môže dieťa spolu s rodičmi preložiť do svojho materinského (prvého) jazyka. Vytvorí sa tak základný obrázkový (tematický) slovník.

Materiál je výstupom projektu č. 2021-1-SK01-KA220-SCH-000031588 Slovenčina pre deti cudzincov – metodické príručky, usmernenia a pomôcky pri využívaní didaktických materiálov pri inklúzii detí do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike, ktorý bol financovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+.

Hlavný koordinátor projektu Súkromná jazyková škola iCan, Bratislava, Slovenská republika

Partneri projektu:
  • Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Bratislava, Slovenská republika
  • eMeLes Limited, Dublin, Írska republika
  • Petit Slavik, Paríž, Francúzska republika
  • Czech & Slovak Club UK C.I.C., Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Všetky knihy >>>