ICAN SCHOOL

Aha, slovenčina!

Metodické odporúčania, učebné osnovy a učebný plán
pre potreby kurzov vo vzdelávacích zahraničných centrách
Aha, slovenčina!
Metodické odporúčania, učebné osnovy a učebný plán
pre potreby kurzov vo vzdelávacích zahraničných centrách
Zostavovatelia:
Mgr. Alžbeta de la Bouvrie, Petit Slavik
Mgr. Dagmara Smalley, PhD. Czech&Slovak Club UK C.I.C.
Mgr. Lucia Šefčíková, eMeLeS a kol.
Grafická úprava: Bc. Alexandra Háberová
Návrh obálky a ilustrácie: Bc. Alexandra Háberová

Hlavný koordinátor projektu: Súkromná jazyková škola iCan, Bratislava, Slovenská republika

Partneri projektu
• Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Bratislava, Slovenská republika
• eMeLeS, Dublin, Írska republika
• Petit Slavik, Paríž, Francúzska republika
• Czech & Slovak Club UK C.I.C., Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Financované Európskou úniou.
Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

Všetky knihy >>>