ICAN SCHOOL

Kurz slovenského jazyka
alebo
Učíme slovenčinu
deti cudzincov a krajanov

Metodické odporúčania, učebný plán a učebné osnovy pre jazykové školy
(k učebnici Aha, slovenčina!)
Kurz slovenského jazyka alebo
Učíme slovenčinu deti cudzincov a krajanov
Metodické odporúčania, učebný plán a učebné osnovy pre jazykové školy
(k učebnici Aha, slovenčina!)
Zostavovatelia: Ing. Iveta Tunegová, Mgr. Martina Uličná, PhD.
Jazyková korektúra textu: Mgr. Zdenka Kumorová, PhD.
Grafická úprava: Bc. Alexandra Háberová
Návrh obálky a ilustrácie: Bc. Alexandra Háberová

Hlavný koordinátor projektu: Ing. Iveta Tunegová
Súkromná jazyková škola iCan, Bratislava, Slovenská republika

Partneri projektu
• Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Bratislava, Slovenská republika
• eMeLeS, Dublin, Írska republika
• Petit Slavik, Paríž, Francúzska republika
• Czech & Slovak Club UK C.I.C., Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Financované Európskou úniou.
Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

Všetky knihy >>>