ICAN SCHOOL

Metodické materiály

pre školy, jazykové školy a vzdelávacie centrá
zamerané na podporu vyučovania slovenského jazyka deťmi cudzincov a krajanov
Metodické príručky
Metodické odporúčania