ICAN SCHOOL

Svet okolo nás
po slovensky

Metodická príručka k pracovnému zošitu
Svet okolo nás po slovensky
Metodická príručka k pracovnému zošitu
Autori: Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.
Recenzenti: PhDr. Katarína Hincová, PhD., Mgr. Andrea Döményová
Jazyková korektúra textu: Mgr. Zdenka Kumorová, PhD.
Grafická úprava: Bc. Alexandra Háberová
Návrh obálky a ilustrácie: Bc. Alexandra Háberová, Margo Uralskaia
Hlavný koordinátor projektu: Ing. Iveta Tunegová
Súkromná jazyková škola iCan,
Bratislava, Slovenská republika

Partneri projektu
• Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Bratislava, Slovenská republika
• eMeLeS, Dublin, Írska republika
• Petit Slavik, Paríž, Francúzska republika
• Czech & Slovak Club UK C.I.C., Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Financované Európskou úniou.
Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

Všetky knihy >>>