ICAN SCHOOL

Jazykový kurz
Slovenský jazyk ako druhý jazyk

metodická príručka
Jazykový kurz
Slovenský jazyk ako druhý jazyk
metodická príručka
Zostavovatelia: PhDr. Janka Píšová, PhD., Mgr. Karol Csiba, PhD.
Recenzenti: Mgr. Peter Gregorík, PhD., PhDr. Jitka Maříková Tůmová
Grafická úprava, obálka, ilustrácie príručky: Mgr. Timotej Blažek, Ph.D.
Ilustrácie obrázkových kariet: Mgr. Jana Neradná

Materiál je výstupom projektu č. 2021-1-SK01-KA220-SCH-000031588 Slovenčina pre deti cudzincov – metodické príručky, usmernenia a pomôcky pri využívaní didaktických materiálov pri inklúzii detí do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike, ktorý bol financovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+.

Hlavný koordinátor projektu: Súkromná jazyková škola iCan, Bratislava, Slovenská republika

Partneri projektu
• Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Bratislava, Slovenská republika
• eMeLeS, Dublin, Írska republika
• Petit Slavik, Paríž, Francúzska republika
• Czech & Slovak Club UK C.I.C., Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Financované Európskou úniou.
Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

Všetky knihy >>>