ICAN SCHOOL

EURÓPSKA ZNAČKA
PRE JAZYKY 2022
12.12.2022

Rada by som Vás informovala o ocenení pre naše učebnice a doplnkový učebný materiál.

Náš projekt “SLOVENČINA PRE DETI CUDZINCOV - pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike“ sme ukončili k 31.5. 2022 a celé leto sme venovali hľadaniu možností tlače učebníc a pracovných zošitov v dostatočne veľkom náklade tak, aby mohli byť uspokojené potreby detí v našich školách, alebo zahraničných vzdelávacích centrách.


V septembri 2022 sme náš projekt prihlásili do súťaže Európska značka pre jazyky 2022. Očakávali sme, či budeme v súťaži projektov úspešní a ako bude náš projekt posúdený. V novembri 2022 sme dostali potešujúcu správu. Na základe rozhodnutia národnej poroty iniciatívy Európskej komisie pre inovačné jazykové projekty „Európska značka pre jazyky“ bol náš súťažný príspevok ocenený certifikátom Európska značka pre jazyky 2022.
Výsledky súťaže boli vyhlásené na podujatí, ktoré organizovala Národná agentúra z príležitosti 35. výročia programu Erasmus a ktoré sa uskutočnilo dňa 12. decembra 2022 vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Podujatie bolo spojené s adventným koncertom. Pod vianočným stromčekom, v príjemnej predvianočnej atmosfére sme dostali priestor odprezentovať výsledky nášho projektu aj prostredníctvom prezentačného videa a výtlačkov učebníc, ktoré sme do Košíc priniesli. Mali sme možnosť poďakovať za ocenenie, vyzdvihnúť prínos projektu pre našu organizáciu, projektových partnerov, predstaviť akým spôsobom sa výstupy projektu využívajú na školách. Za iCan cenu prevzali zriaďovateľka školy p. Alona Kurotová a koordinátorka projektu p. Iveta Tunegová. Cenu nám odovzdal výkonný riaditeľ SAAIC p. Jozef Detko.

Bol to veľmi príjemný večer. Vonku jemne poletoval sneh, všade bolo cítiť prichádzajúci vianočný čas a my sme si opäť potvrdili, že naše viacročné úsilie a práca nebola zbytočná. Toto ocenenie – certifikát Európska značka pre jazyky 2022 si veľmi vážime. Zaväzuje nás a dáva nám energiu pokračovať v započatej práci.

Pozrite si pár fotografií z podujatia v Košiciach.

Ing. Iveta Tunegová

Projektový manažér programu Erasmus