Slokia Blog sk

Webinár - Vzdelávanie detí cudzincov v SR

Pozdravujeme Vás z iCan,
v týchto náročných časoch, keď veľa ľudí stojí pred rozhodnutím opustiť svoju krajinu v dôsledku nezmyslenej vojny na Ukrajine, naša práca na učebných materiáloch pre deti cudzincov nabrala nový rozmer. Naše knihy, pracovné zošity, nahrávky, praktické rady pre rodičov v Manuáli a Prekladový slovník sa stávajú ešte potrebnejšími. Do slovenských škôl prichádzajú deti z Ukrajiny a je im potrebné zabezpečiť plynulé a zmysluplné vzdelávanie. Naša škola sa na tom chce spolupodieľať.

Ako iste viete, náš projekt Slovenčina pre deti cudzincov a krajanov, bude v máji ukončený. Avšak deti, ktoré k nám prichádzajú z Ukrajiny, potrebujú učebnice už teraz. Preto sme sa rozhodli, že časť učebníc v online podobe sprístupníme záujemcom už teraz. Dňa 22.3.2022 sme zorganizovali webinár pod názvom:

Vzdelávanie detí cudzincov v Slovenskej republike

Aha, slovenčina! Učebnica pre deti cudzincov a krajanov.


Prednášala spoluautorka učebnice Mgr. Martina Uličná, PhD. Záujem o webinár bol veľký. Na webinári sa zúčastnilo 54 pedagógov z celého Slovenska. Zámerom webinára bolo predstaviť pre širokú verejnosť náš projekt a učebné materiály, ktoré v rámci neho spolu s partnermi pripravujeme. V ďalšej časti prednášajúca p. Uličná bližšie predstavila učebnicu Aha, slovenčina! (pracovný názov Učebnica prvého kontaktu).
Odprezentovala metodické odporúčania k práci s učebnicou, konkrétne k prvým dvom kapitolám učebnice. Pretože práve tieto kapitoly sme sa rozhodli bezplatne poskytnúť v online podobe pre každého pedagóga, ktorý o ne prejaví záujem. Po ukončení prezentácie sa rozprúdila diskusia k téme a prišli na rad praktické otázky a problémy, s ktorými sa naše školy v týchto dňoch stretávajú.
Naša škola okrem prvých dvoch kapitol učebnice Aha, slovenčina! sprístupňuje aj prvé dve kapitoly pracovného zošita pre deti cudzincov v predškolskom veku, ktorý pôjde do tlače pod názvom Svet okolo nás po slovensky. Práve tento učebný materiál z oboch publikácií pomôže prekonať nedostatok učebných materiálov pre deti prichádzajúce z Ukrajiny v tejto kritickej fáze utečeneckej krízy. Toto je jedna časť z príspevku iCan ako pomôcť Ukrajine. Áno, je to kvapka v mori, ale z takýchto kvapiek sa tvorí mocný prúd.

Ešte by som chcela pripomenúť, že od júna 2022 už budú naše učebnice v plnom rozsahu vytlačené a k dispozícii pre školy a pedagógov. Sledujte našu stránku.