Slokia Blog sk

Projekt "Slovenčina pre deti cudzincov" bol vybraný a zahrnutý do publikácie Európskej komisie

S hrdosťou oznamujeme, že projekt "Slovenčina pre deti cudzincov" bol vybraný a zahrnutý do publikácie Európskej komisie. Táto publikácia zdôrazňuje úspešné príklady projektov podporovaných v rámci programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity, ktoré účinne pomáhajú jednotlivcom postihnutým konfliktom na Ukrajine.

Projekt "Slovenčina pre deti cudzincov" sa zameral na poskytovanie vzdelávania a podpory detom cudzincov, ktoré sa ocitli v našej krajine v dôsledku konfliktu na Ukrajine. Cieľom bolo nielen učiť ich základy slovenského jazyka, ale aj podporovať ich integráciu do miestnej spoločnosti. Jazyková škola iCan, ako koordinátor projektu, spolupracovala s ďalšími partnermi na tvorbe špeciálnych vzdelávacích materiálov, ktoré sú prispôsobené potrebám detí a ich rodín.

Veríme, že tento projekt nielenže pomohol deťom lepšie sa integrovať do nového prostredia, ale aj posilnil ich pocit príslušnosti k miestnej komunite.