Slokia Blog sk

Tlač učebníc pre deti utečencov | Reportáž RTVS 16.03.2022

Diskutovali sme o problémoch výučby slovenského jazyka a potrebe vytvorenia špeciálnych podmienok pre integráciu detí utečencov do vzdelávacieho procesu.

Na riešenie spomínaných problémov ponúkame viacero nástrojov: bezplatné kurzy slovenského jazyka a nové učebnice slovenského jazyka pre deti cudzincov.

Viac o kurzoch
Viac o učebniciach