Slokia Blog sk

Po slovensky do júna. Ukrajinskí študenti absolvujú intenzívny jazykový kurz

Slovenčinu na úrovni A2 až B1 – to znamená chápanie bežných tém v škole či v osobnom živote - by mali už v polovičke júna ovládať ukrajinskí študenti, ktorí by následne mohli pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku.

Takúto úroveň slovenčiny môžu dosiahnuť vďaka intenzívnemu kurzu (18 hodín týždenne) slovenčiny. Tie absolvujú od začiatku apríla až do polovičky júna, spolu pôjde až o 180 lekcií slovenčiny počas 10 týždňov. Na kurzoch sa dohodla Ekonomická univerzita v Bratislave s jazykovou školou iCan. Jazyková škola poskytne vysokej škole svojich akreditovaných lektorov slovenčiny aj všetky potrebné materiály na výučbu. Vysoká škola lekcie zaplatí a poskytne aj svoje priestory.

„Chceme pripraviť poslucháčov z Ukrajiny na používanie slovenského jazyka v rozsahu nevyhnutnom na zvládnutie štúdia dennou formou na verejnej vysokej škole v slovenskom jazyku,“ vysvetľuje XY pohnútky Ekonomickej univerzity.


Alona Kurotová, ktorá prevádzkuje jazykovú školu iCan považuje prístup Ekonomickej univerzity v Bratislave za unikátny, keďže ako prvá vysoká škola začína riešiť problém nielen ukrajinských študentov ekonomického zamerania, ale všetkých vysokoškolských poslucháčov, ktorí prejavia záujem naučiť sa po slovensky a pokračovať u nás v štúdiu.

„Predbežne je na kurzy prihlásených sto mladých Ukrajincov, kapacity však nie sú ešte zaplnené,“ hovorí Alona Kurotová.

Okrem toho, že sa mladí ľudia budú môcť vďaka ovládaniu slovenčiny znovu zúčastňovať prednášok a pokračovať v štúdiu, aktívne sa budú môcť zapojiť aj do sociálneho života spoločnosti. „Chceme podporiť rozvoj osobnosti poslucháčov a ich predpoklady pre život na Slovensku,“ dodáva XY z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Po základnom kurze budú môcť ukrajinskí študenti pokračovať v zdokonaľovaní slovenčiny aj cez prázdniny a v jesennom semestri by už mohli nastúpiť na slovenské univerzity so slušnou úrovňou znalosti jazyka. „Mali by tak bez problémov zvládnuť štúdium na slovenských vysokých školách,“ uzatvára XY.