Slokia Blog sk

PROJEKT UKRAJINSKÝ ŽIAK JE ODTERAZ DOSTUPNÝ PRE VŠETKY DETI ODÍDENCOV OD 6 DO 18 ROKOV

Projekt Ukrajinský žiak bol rozšírený a teraz má každé ukrajinské dieťa vo veku od 6 do 18 rokov, ktoré má na Slovensku štatút odídenca, právo zapojiť sa do projektu.

Pridajte sa a pre svoje dieťa získajte certifikát v hodnote 350 EUR na nákup digitálnej techniky.

Ako sa zapojiť?

Ak dieťa chodí do slovenskej školy, stačí vyplniť registračný formulár

Ak dieťa neštuduje v slovenskej škole:

1. Zaregistrujte sa na stránke ukrajinskyziak.sk. V registračnom formulári vyberte „Nie je žiakom slovenskej školy“ a všetky políčka, čím potvrdíte, že máte záujem o školské vzdelanie vášho dieťaťa na Slovensku a zaväzujete sa absolvovať testy zo slovenského jazyka a IT Fitness test (v závislosti od veku).

2. Otestujte svoje dieťa ihneď po registrácii alebo najneskôr do 5. novembra:
• Pre deti od 6 do 18 rokov - test na zistenie úrovne ovládania slovenského jazyka na základe schválenej učebnice slovenčiny pre deti cudzincov “Aha, Slovenčina!”
• Pre deti od 15 do 18 rokov – použite IT Fitness Test (v ukrajinskom jazyku) na zistenie úrovne digitálnej zručnosti

❗️ Výsledky testov nemajú vplyv na účasť v projekte, ale iba naznačujú úroveň zvládnutia zručností, ktoré pomôžu vášmu dieťaťu začleniť sa do slovenskej školy a slovenskej spoločnosti.

Po overení údajov bude poukážka na 350 eur zaslaná na registrované telefónne číslo. Digitálne zariadenie pre svoje dieťa budete mať možnosť zakúpiť v ktoromkoľvek obchode, ktorý je zapojený do projektu Ukrajinský žiak.

  • Registrácia trvá do 31.10.2023.
  • Certifikáty (nákup zariadenia) bude možné využívať do 30.11.2023.

ℹ️ Registrácia a podmienky

V prípade otázok kontaktujte call centrum: +421 (0) 232 284467 (konzultácie v ukrajinčine v pracovné dni od 9:00 do 17:00) alebo e-mail info@ukrajinskyziak.sk