Slokia Blog sk

Predstavenie zahraničných partnerov projektu Slovenčina pre deti cudzincov - metodické príručky

Vážení učitelia základných a materských škôl, odborná verejnosť, milí priaznivci jazykovej školy iCan,

ako sme Vás už v našich blogoch a príspevkoch informovali, že v dňoch 2. a 3. novembra 2023 naša škola zrealizovala úspešný dvojdňový seminár školenie pre pedagogických zamestnancov k metodickým a didaktickým materiálom ktoré vznikajú ako výstupy projektu Slovenčina pre deti cudzincov - metodické príručky, usmernenia a pomôcky pri využívaní didaktických materiálov pri inklúzii detí do výchovno- vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike. Seminár sme usporiadali pre našich partnerov spolupracujúcich na projekte, ktorými sú zahraničné vzdelávacie centrá Petit Slavik z Paríža, eMeLeS z Dublinu a Czech&Slovak Club z Birminghamu a odborní pracovníci z NIVaM.

V priebehu konania dvojdňového seminára, či už počas prestávok na občerstvenie, alebo počas pracovného obeda vznikol priestor aj na neformálne rozhovory účastníkov podujatia. Kolegovia učitelia si vymenili dojmy, poznatky a skúsenosti z vyučovania slovenčiny a z práce s rôznymi skupinami detí. Naši kolegovia – učitelia zo zahraničných vzdelávacích centier, ktorí majú skúsenosti hlavne s vyučovaním slovenčiny slovenských detí žijúcich v zahraničí si predávali skúsenosti s pedagógmi na Slovensku, ktorí sa vo svojich triedach stretávajú hlavne s ukrajinskými, alebo napríklad vietnamskými deťmi.

Našich zahraničných partnerov zo vzdelávacích centier v Spojenom kráľovstve v Birminghame, v írskom Dubline alebo v Paríži Vám radi predstavujeme cez rozhovory, ktoré sme pre Vás počas konania seminára natočili. Dozviete sa tak niečo o ich práci s deťmi, o inštitúciách kde pracujú, o ich aktivitách prispievajúcich k zveľaďovaniu slovenskej kultúry, slovenského jazyka a slovenských tradícií, ale aj o ich ďalších plánoch do budúcnosti.

Pozrite si videá s riaditeľkami vzdelávacích centier v Birminghame p. Dagmarou Smalley, p. Alžbetou De la Bouvrie z Petit Slavik Paríž a p. Luciou Šefčíkovou zo vzdelávacieho centra eMeLeS Dublin z Írska.