Prekladový slovník základných pojmov pre základné školy

Slovník základných pojmov pre základné školy je vynikajúcou pomôckou pre deti cudzincov a krajanov a je určený pre žiakov, ktorí ovládajú slovenčinu ako druhý až cudzí jazyk. Zahŕňa školskú terminológiu s prekladom do viacerých jazykov (ruština | ukrajinčina | maďarčina | angličtina | vietnamčina).

Словарь основных понятий для детей иностранцев и соотечественников подходит для учеников начальных и средних школ, которые владеют словацким языком как вторым или иностранным языком. Влючает в себя школьную терминалогию, переведенную на несколько языков (русский | украинский | венгерский | английский | вьетнамский).
Click to order
Vaša objednávka
Total: 
Meno
Email
Telefónne číslo
Made on
Tilda