ICAN SCHOOL

Letný jazykový tábor

organizuje akreditovaná jazyková škola iCan
pre deti cudzincov vo veku od 5 do 14 rokov, ktoré si potrebujú zlepšiť alebo upevniť úroveň ovládania slovenského jazyka
  • Svet okolo nás
    skupina pre deti vo veku 5 - 8 rokov
  • Aha, slovenčina!
    skupina pre deti vo veku 9 - 14 rokov