ICAN SCHOOL

Letný jazykový tábor

organizuje akreditovaná jazyková škola iCan
pre deti cudzincov vo veku od 5 do 14 rokov, ktoré si potrebujú zlepšiť alebo upevniť úroveň ovládania slovenského jazyka
Svet okolo nás
skupina pre deti vo veku 5 - 8 rokov
Aha, slovenčina!
skupina pre deti vo veku 9 - 14 rokov